Sprawozdania budżetowe

Wybierz rok

Roczne sprawozdania finansowe za 2008r. MGOKSiR oraz MGBP w Gniewkowie

Treść uchwał nr: XLI/340/2009 oraz XLI/341/2009 Rady Miejskiej Gniewkowo z dnia 26 sierpnia 2009r. zatwierdzających te sprawozdania zamieszczono w zakładce : "Prawo lokalne","Uchwały Rady"