Plan pracy i sprawozdania

Wybierz rok

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2014

Plan pracy Rady przyjęty został na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.- patrz zalączony plik.

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2014

Plan pracy Rady przyjęty został na XXXIX sesji w dniu 30.12.2013r.- patrz zalączony plik.

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za rok 2013

Treść sprawozdania-patrz załączony plik

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2013 przyjęty na XXVII sesji w dniu 28.12.2012r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2013 przyjęty na XXVII sesji w dniu 28 grudnia 2012r. Lp.

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za okres od stycznia 2012 do grudnia 2012r.

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie za okres od stycznia 2012r. do grudnia 2012r. przyjęte na XXVI sesji w dniu 18 grudnia 2012r. Rada Miejska w Gniewkowie w mijającym roku odbyła 12 posiedzeń , a dziś spotyka się po raz trzynasty . Od początku kadencji – Rada odbyła do tej

Plan pracy Komisji Oświaty Sportu Zdrowia Kultury i Opieki Społecznej na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Budownictwa Rolnej i Ochrony Środowiska na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.

Plan pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2012

Plan pracy przyjęty przez Radę Miejską podczas XV obrad w dniu 25 stycznia 2012r.- patrz załączony plik.