Aktualności

Wybierz rok

Kolejna sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej w Gniewkowie na rok 2014- miesiąc lipiec przewidziany został na wakacyjną przerwę. W sytaucji niecierpiącej zwłoki - możliwe jest jednak zwołanie sesji nadzwyczajnej. Przewidywany termin kolejnych, XLVII obrad Rady to- 27 sierpnia 2014r. . Proponowany porządek obrad:

Nadzwyczajna - XLV sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 11 czerwca 2014r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 3 statutu Gminy Gniewkowo - zwołuję XLV , nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 11 czerwca 2014r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul.17 Stycznia 11 . Proponowany...

XLIII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie w dniu 30 kwietnia 2014r.

XLIII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie zaplanowana zostła na dzień 30 kwietnia 2014r. Proponowany porządek obrad: &nbs

XLII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zawiadamiam , że obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 26 marca 2014r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad:  

XLI sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zawiadamiam , że obrady XLI sesji Rady Miejskiej

XL Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie -29 stycznia 2014r.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w nowym roku odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014r. Zgodnie z planem pracy na ten rok tematem sesji będzie "Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy". Proponowany porządek obrad: &nbs

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie- 30 grudnia 2013r.

Zawiadamiam, że obrady XXXIX sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 30 grudnia 2013r. o godzinie 1100 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. &nbs

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zapraszam na obrady XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie , które odbędą się w dniu 18 grudnia 2013r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. &nb

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej w Gniewkowie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2013r. o godz. 1500 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego odbędzie się posiedzenie wszystkich Komisji Rady Miejskiej. Tematem posiedzenia jest opiniowanie materiałów na XXXVII sesję.

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Gniewkowie

Zawiadamiam , że obrady XXXVII sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie odbędą się w dniu 27 listopada 2013r. o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Gniewkowie ul. 17 Stycznia 11. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum . Przyjęcie porządku obrad . Przyj