Urząd Miejski w Gniewkowie

Rada

Przemysław Stefański

Przewodniczący Rady

Krzysztof Mnich

Wiceprzewodniczący Rady , członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska

Jerzy Ratajczak

Radny- członek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów

Aleksander Pułaczewski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Statutowej

Ireneusz Kopiszka

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów; członek Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Statutowej

Adres e-mail radnego: ireneuszkopiszka@gmail.com

Joanna Robak

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Spolecznej , członek Komisji Rewizyjnej ; Przewodnicząca Komisji Statutowej

Ewa Pińska

Radna- członek Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Mirosława Frankowska

Radna- członek Komisji Budżetu i Finansów

Katarzyna Kaczmarek

Radna- członek Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Andrzej Żmudziński

Radny-członek Komisji Rozwoju Gospodarczego ,Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,Rolnej i Ochorny Środowiska

Katarzyna Milewska

Radna- Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów

Jarosław Rychlewski

Radny- członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego ,Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,Rolnej i ochrony Środowiska

Sławomir Bożko

Radny- członek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej; członek Komisji Statutowej

Radny pełni dyżury w Klubie MOZAIKA w Gniewkowie przy ul.700-lecia 18 w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 16:45 do 17:45, począwszy od dnia 05.02.2015r. (za wyjątkiem okresu wakacyjnego).
Tel.kom.606453094
Adres e-mail: slawekbozko@wp.pl

Szymon Krzysztofiak

Radny-członek Komisji Budżetu i Finansów; członek Komisji Statutowej

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 427585
18 lipca 2019 14:06 Jadwiga Stefańska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:05 Jadwiga Stefańska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:03 Jadwiga Stefańska - Dodanie stanowiska: Radny -okręg nr 5.
Realizacja: IDcom.pl