Rada Kadencja 2014 - 2018

Wybierz kadencję

Plany, sprawozdania i protokoły

Plany pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej , sprawozdania z ich działalności zamieszczone sa w BIP w zakładce "Plan pracy i sprawozdania" .
Protokoły z posiedzeń Komisji zamieszczane sa natomiast w zakładce "Protokoły z posiedzeń"

Skład

Przewodniczący Rady

Wiceprzewodniczący Rady , członek Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska

Radny- członek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej; członek Komisji Statutowej

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów; członek Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Statutowej

Informacje

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów; członek Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Statutowej - Ireneusz Kopiszka

Adres e-mail radnego: ireneuszkopiszka@gmail.com

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Spolecznej , członek Komisji Rewizyjnej ; Przewodnicząca Komisji Statutowej

Radna- członek Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Radna- członek Komisji Budżetu i Finansów

Radna- członek Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Radny-członek Komisji Rozwoju Gospodarczego ,Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,Rolnej i Ochorny Środowiska

Radna- Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty,Sportu,Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów

Radny- członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego ,Budownictwa, Gospodarki Komunalnej,Rolnej i ochrony Środowiska

Radny- członek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej; członek Komisji Statutowej

Informacje

Radny- członek Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej; członek Komisji Statutowej - Sławomir Bożko

Radny pełni dyżury w Klubie MOZAIKA w Gniewkowie przy ul.700-lecia 18 w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 16:45 do 17:45, począwszy od dnia 05.02.2015r. (za wyjątkiem okresu wakacyjnego).
Tel.kom.606453094
Adres e-mail: slawekbozko@wp.pl

Radny-członek Komisji Budżetu i Finansów; członek Komisji Statutowej

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 472759
11 sierpnia 2020 14:35 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych stanowiska: Radny-okręg nr 5.
11 sierpnia 2020 14:35 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie stanowiska: radny Rady Miejskiej w Gniewkowie.
18 lipca 2019 14:06 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.