Urząd Miejski w Gniewkowie

Rada

Ryszard Pitera

Członek Rady,członek Zarządu - nieetatowy Z-ca Burmistrza

W skład Zarządu radny powołany uchwałą RM Nr II/7/98 z dnia 09.11.1998r.
Powierzenie funkcji nieetatowego Z-cy Burmistrza nastapiło na mocy uchwały Rady Nr II/8/98 z dnia 09.11.1998r.

Wiesław Wesołowski

Członek Rady, członek Zarządu

Powołany w skład Zarządu uchwałą Rady Miejskiej Nr II/7/98 z dnia 09.11.1998r.

Aleksander Pułaczewski

Członek Rady, członek Zarządu od dnia 02.02.1999r.

Pan Pułaczewski powołany został na członka Zarządu w miejsce pana Tomaszewskiego - uchwałą Rady Miejskiej Nr V/45/99 z dnia 2 lutego 1999r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (uchwała RM Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.) do dnia 02.02.1999r. (w związku z rezygnacją odwołany uchwałą Nr V/46/99 z dnia 02.02.99r.).
Również członek Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - po odwołaniu p.Konieczki ( uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/254/2001 z dnia 29.06.2001r.)

Jacek Paul

Członek Rady

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - funkcję objął na mocy uchwały Rady Nr XXXI/226/2001 z dnia 6 marca 2001r. -po rezygnacji p.Tomaszewskiego

Waldemar Bednarski

Członek Rady

Członek Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska (uchwała RM Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.)

Edward Berent

Członek Rady

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (uchwała RM Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.)

Joanna Robak

Członek Rady

Członek Komisji Budżetu i Finansów (uchwała RM Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.)
Przewodnicząca Komisji Statutowej (doraźnej Komisji Rady)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 431985
18 lipca 2019 14:06 Jadwiga Stefańska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:05 Jadwiga Stefańska - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:03 Jadwiga Stefańska - Dodanie stanowiska: Radny -okręg nr 5.
Realizacja: IDcom.pl