Rada Kadencja 1998 - 2002

Wybierz kadencję

Plany, sprawozdania i protokoły

Plany pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej , sprawozdania z ich działalności zamieszczone sa w BIP w zakładce "Plan pracy i sprawozdania" .
Protokoły z posiedzeń Komisji zamieszczane sa natomiast w zakładce "Protokoły z posiedzeń"

Skład

Członek Rady,członek Zarządu - nieetatowy Z-ca Burmistrza

Informacje

Członek Rady,członek Zarządu - nieetatowy Z-ca Burmistrza - Ryszard Pitera

W skład Zarządu radny powołany uchwałą RM Nr II/7/98 z dnia 09.11.1998r.
Powierzenie funkcji nieetatowego Z-cy Burmistrza nastapiło na mocy uchwały Rady Nr II/8/98 z dnia 09.11.1998r.

Członek Rady, członek Zarządu

Informacje

Członek Rady, członek Zarządu - Wiesław Wesołowski

Powołany w skład Zarządu uchwałą Rady Miejskiej Nr II/7/98 z dnia 09.11.1998r.

Członek Rady, członek Zarządu od dnia 02.02.1999r.

Informacje

Członek Rady, członek Zarządu od dnia 02.02.1999r. - Aleksander Pułaczewski

Pan Pułaczewski powołany został na członka Zarządu w miejsce pana Tomaszewskiego - uchwałą Rady Miejskiej Nr V/45/99 z dnia 2 lutego 1999r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (uchwała RM Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.) do dnia 02.02.1999r. (w związku z rezygnacją odwołany uchwałą Nr V/46/99 z dnia 02.02.99r.).
Również członek Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - po odwołaniu p.Konieczki ( uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/254/2001 z dnia 29.06.2001r.)

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Jacek Paul

Członek Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej - powołany uchwałą Rady Miejskiej Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - funkcję objął na mocy uchwały Rady Nr XXXI/226/2001 z dnia 6 marca 2001r. -po rezygnacji p.Tomaszewskiego

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Joanna Robak

Członek Komisji Budżetu i Finansów (uchwała RM Nr I/4/98 z dnia 30.10.98r.)
Przewodnicząca Komisji Statutowej (doraźnej Komisji Rady)

Komisje

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 469573
18 lipca 2019 14:06 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:05 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:03 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie stanowiska: Radny -okręg nr 5.