Rada Kadencja 2006 - 2010

Wybierz kadencję

Plany, sprawozdania i protokoły

Plany pracy poszczególnych Komisji Rady Miejskiej , sprawozdania z ich działalności zamieszczone sa w BIP w zakładce "Plan pracy i sprawozdania" .
Protokoły z posiedzeń Komisji zamieszczane sa natomiast w zakładce "Protokoły z posiedzeń"

Skład

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiceprzewodniczący Rady

Informacje

Wiceprzewodniczący Rady - Aleksander Pułaczewski

Członek Komisji Budżetu i Finansów

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Janusz Bożko

Przewodniczący Komisji Oświaty , Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Lidia Lewandowska

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa. Gospodarki Komunalnej , Rolnej i Ochrony Środowiska

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Grażyna Paul

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa. Gospodarki Komunalnej , Rolnej i Ochrony Środowiska

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Ryszard Pitera

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Dawid Rogalski

Członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Karol Smoła

Członek Komisji Rewizyjnej

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Przemysław Stefański

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa. Gospodarki Komunalnej , Rolnej i Ochrony Środowiska

Członek Rady

Informacje

Członek Rady - Urszula Szarpatowska

Członek Komisji Rozwoju Gospodarczego , Budownictwa. Gospodarki Komunalnej , Rolnej i Ochrony Środowiska

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2011 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 469573
18 lipca 2019 14:06 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:05 (Jadwiga Stefańska) - Aktualizacja danych komisji: Komisja Rozwoju Gospodarczego,Budownictwa ,Gospodarki Komunalnej, Rolnej i Ochrony Środowiska.
18 lipca 2019 14:03 (Jadwiga Stefańska) - Dodanie stanowiska: Radny -okręg nr 5.