Sprawozdania Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny - kadencja 2010-2014

Wybierz rok

Sprawozdanie za lipiec-sierpień 2014r.

Treść sprawozdania - patrz załączony plik

Sprawozdanie za marzec 2014r.

Treśc sprawozdania- patrz załączony plik

Sprawozdanie za luty 2014r.

Sprawozdanie-patrz załączony plik

Sprawozdanie Burmistrza za styczeń 2014

Treść sprawozdania-patrz załączony plik

Sprawozdanie za 2013 rok

TREść sprawozdania-patrz załączony plik.

Sprawozdanie za wrzesień 2013

Treść sprawozdania- patrz załączony plik

Sprawozdanie za lipiec-sierpień 2013

Sprawozdanie-patrz załączony plik.

Sprawozdanie za maj 2013

Treść sprawozdania - patrz załączony plik

Sprawozdanie za kwiecień 2013

Treść sparwozdania- patrz załączony plik

Sprawozdanie marzec 2013

Sprawozdanie- patrz załączony plik