Urząd Miejski w Gniewkowie

Mapa strony

Urząd Miejski w Gniewkowie
Menu główne
Dane główne
Stanowiska
Oświadczenia majątkowe
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Struktura urzędu
Referaty
Samodzielne stanowiska
Filie
Organy
Burmistrz
Rada
Jednostki podległe
Inne
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe
Pomoc społeczna
Spółki prawa handlowego z udziałem gminy
Jednostki pomocnicze
Sołectwa
Informacje
Prawo lokalne
Zarządzenia
Statut
Regulamin
Uchwały Rady
Protokoły
Podatki i opłaty
Zagospodarowanie przestrzenne
Gospodarka komunalna
Plan pracy i sprawozdania
Stanowiska w sprawach publicznych
Budżet
Strategia rozwoju
Sprawozdania budżetowe
Przedmiot działalności i kompetencje
Zadania i zamierzenia na przyszłość
Protokoły z sesji
Projekty uchwał Rady
Uchwały Komisji
Protokoły z posiedzeń
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2010-2014
Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2010-2014
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2010-2014
Sprawozdania Burmistrza z pracy za okres międzysesyjny - kadencja 2010-2014
Zbiór aktów prawa miejscowego
Protokoły z sesji Rady Miejskiej kadencja 2014-2018
Protokoły z posiedzeń Komisji Rady - kadencja 2014-2018
Plany pracy i sprawozdania - kadencja 2014-2018
Nagrania z sesji Rady Miejskiej w Gniewkowie
Protokoły z sesji Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023
Protokoły z posiedzeń Komisji - kadencja 2018-2023
Plany pracy Rady Miejskiej- kadencja 2018-2023
Plany pracy Komisji- kadencja 2018-2023
Wybory
Parlamentarne
Samorządowe
Ławników
Do Parlamentu UE
Wybory Prezedenta RP
Wybory ławników na kadencję 2012-2015
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2014 r.
Wybory samorządowe 2014
Wybory Prezydenta RP w 2015 r.
Wybory ławników - kadencja 2016-2019
Referendum ogólnokrajowe- 2015
Wybory do Sejmu i Senatu w 2015 roku
Wybory samorządowe w 2018 r.
Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Gniewkowie 2019
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
Wybory ponowne do Rady Miejskiej w Gniewkowie w okręgu wyborczym nr 5
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP- 2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Kontrole
Rejestr przeprowadzonych kontroli
Wnioski, opinie, stanowiska, wystąpienia
Przeprowadzone kontrole
Praca
Konkursy na stanowisko
Nabór pracowników
Pomoc publiczna
Pomoc publiczna
Środowisko naturalne
Środowisko naturalne
Program Ochrony Środowiska
Postępowanie z odpadami
Ekoportal
Gospodarka odpadami
Dokumenty strategiczne
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Gniewkowo
Plany miejscowe
Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
WPI
LPR
Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020
Emisja obligacji 2013
Emisja obligacji 2013
Konsultacje społeczne
projekt Strategii ORSG Powiatu Inowrocławskiego- do konsultacji
Interpelacje ,wnioski i postulaty radnych
Kadencja 2014-2018
Kadencja 2018-2023
Petycje
Petycje
Informacja publiczna
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wraz z odpowiedziami
Imienne wykazy głosowań radnych
Kadencja 2018-2023
Ogłoszenia
Przetargi
Komunikaty
Aktualności
Druki oświadczeń majątkowych do pobrania
Stopka
Wyszukiwarka
Statystyka
Rejestr zmian
Redakcja biuletynu
Instrukcja obsługi
Mapa strony
Logowanie
Realizacja: IDcom.pl