Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gniewkowo jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), które weszło w życie 21 maja 2012 r.
Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Gniewkowo:
1. Rejestr instytucji kultury prowadzi Referat Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie, ul. 17 Stycznia 11, 88-140 Gniewkowo, tel. 052-354 30 08, 052-354 30 17.
2. Rejestr instytucji kultury, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
3. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru,
- wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
4. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.
5. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w Referacie Rozwoju i Promocji w Urzędzie Miejskim w Gniewkowie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.
6. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
7. Odpis rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
9. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Załączniki:
• Rejestr instytucji kultury Gminy Gniewkowo
• Księga rejestrowa instytucji kultury – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie
• Księga rejestrowa instytucji kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewkowie
• Wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lutego 2013 07:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: mbilicki
Ilość wyświetleń: 3598
11 kwietnia 2017 11:17 (Marek Bilicki) - Dodanie załącznika.
11 kwietnia 2017 11:17 (Marek Bilicki) - Dodanie załącznika.
06 kwietnia 2016 14:41 (Marek Bilicki) - Aktualizacja załącznika.