Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Gniewkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gniewkowo.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marek Bilicki , adres e-mail: informatyk@gniewkowo.com.pl , telefon: 523543025.

Informacja zwrotna

urzad@gniewkowo.com.pl

Postępowanie odwoławcze

urzad@gniewkowo.com.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Miejski w Gniewkowie posiada dwa wejścia do budynku. Główne wejście posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. Przed urzędem wydzielone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Dostosowanie korytarzy

W korytarzach na parterze dostęp jest przez osoby niepełnosprawne do podstawowych biur tj. biura obsługi interesanta, sekretariatu, burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarz gminy, kasy, podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, promocji gminy, ochrony środowiska, wieczystego użytkowania oraz dróg gminnych. Korytarz na parterze posiada schody w dół do dalszej części budynku oraz schody prowadzące na piętro budynku. Brak windy w urzędzie.

Dostosowanie schodów

Brak windy w urzędzie. Poręcze w urzędzie są zainstalowane.

Dostosowanie wind

Brak

Dostępność pochylni

Wjazd do budynku jest dla wózków inwalidzkich

Dostępność platform

Brak

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

Jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej

Prawo wstępu z psem asystującym

Tak

Dostępność tłumacza języka migowego

Brak

Dodatkowe informacje

Brak

Aplikacje mobilne

Udostępniamy nastepujące aplikacje mobilne:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 11:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Bilicki
Ilość wyświetleń: 51
22 września 2020 11:29 (Marek Bilicki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 11:29 (Marek Bilicki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 11:28 (Marek Bilicki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.